Zmysel životného poistenia zistíme obvykle až vtedy keď je neskoro. Životné poistenie má pomôcť v situácii kedy chceme pracovať, avšak nemôžeme kvôli zdravotným komplikáciám.

Maximálna hranica, do ktorej sa poistenie prepočítava je dosiahnutie veku 65 rokov klienta. Niektoré poisťovne poskytujú možnosť poistenia až do veku 75 rokov.  Vstupný vek nie je ohraničený.

životné poistenie pomôže keď je ohrozený Váš príjem

Krytie úrazov a chorôb

Formy životného poistenia sú rôzne. Základná forma je rizikové životné poistenie, kde vám poisťovňa nahradí dohodnutú poistnú sumu v prípade, že sa vám stane úraz alebo dostanete chorobu. Každá z poisťovní má v podmienkach presne uvedené aké choroby a úrazy budú hradené. Pri založení poistenia si viete presne určiť aké pripoistenia vám vyhovujú. Takéto pripoistenia sú napríklad poistenie smrti, úrazu s trvalými následkami alebo denné odškodné v prípade úrazu alebo dlhodobej PN.

V súčasnosti už poisťovne poskytujú aj možnosť pripoistiť tzv. hypo-poistenie. Pokiaľ máte hypotéku a obávate sa, že ju nebudete schopný splácať keď sa vám niečo stane, táto forma poistenia je pre vás ideálna. Výška poistenia sa nastaví podľa výšky vašej hypotéky a postupne ako splácate hypotéku a klesá dlžná suma voči banke, klesá taktiež aj poistná suma hypo-poistenia a tým aj mesačné poistné, ktoré platíte poisťovni. Vzhľadom na to, že sa poistné podmienky často menia, odporúčame raz za dva roky aktualizovať svoju zmluvu aby ste mali aktuálne pripoistenia.

Životné poistenie s investičnou zložkou

V prípade, že máte pod 35 rokov, ideálnou formou poistenia je investičné životné poistenie. Je to spojenie krytia úrazov a chorôb s odkladaním prostriedkov na dôchodok.

Klienti si navyše môžu vybrať investičnú schému a výšku pravidelnej investovanej čiastky.

S touto formou poistenia sú spojené vstupné poplatky narozdiel od úrazového poistenia. Poisťovne obvykle tieto poplatky, spojené s celoživotným vedením zmluvy, spoplatnia v prvých dvoch rokoch poistenia. U niektorých poisťovní počas ďalších rokov už nie je vedenie zmluvy spojené s poplatkami. Tieto poplatky ma každá poisťovňa uvedené v sadzobníku poplatkov.

Navyše podľa aktuálnych zákonov je výhoda, že pri výbere prostriedkov z investičnej časti poistenia, si môžete výrazne znížiť čiastku, ktorá predstavuje daň z úrokov.

Kapitálové životné poistenie

Ďalšou formou životného poistenia je kapitálové životné poistenie. V tomto prípade je s rizikovou časťou poistenia spojená sporiaca časť, ktorá je úročená technickou úrokovou mierou, ktorá je od roku 2014 na úrovni 1,9% ročne. V tomto prípade poistenie taktiež podlieha poplatkom za uzatvorenie a vedenie zmluvy. Každá z poisťovní má poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov.