V minulosti žili ľudia aj bez potreby mať peniaze a tým pádom aj mať o nich povedomie, vzdelanie. V dnešnej dobe je však náročné existovať bez peňazí ako takých.

Na finančnom trhu je viacero nástrah, ktoré môžu predstavovať riziko pokiaľ nemáte aspoň základné znalosti o fungovaní finančného trhu.