Investovanie, alebo ako čo najbezpečnejšie odkladať peniaze tak aby časom nestratili na hodnote?

Pojem investovanie vo finančnej sfére znamená, že ľudia prostredníctvom správcovských spoločností nakupujú podielové jednotky. Jedná sa o systém investovania do podielových fondov, čo je podstata dlhodobého kolektívneho investovania.


Vaše peniaze sú stále vašim majetkom

Investovanie má tu výhodu, že správcovská spoločnosť nemá jednotlivé fondy vo vlastníctve, ale ich len spravuje. To znamená, že aj keby napríklad daná spoločnosť ukončila svoju činnosť, alebo sa zlúčila s inou obdobnou spoločnosťou, vaše peniaze zainvestované vo fonde to neohrozí. Proste sa len zmení správca fondu.

Ďalšou výhodou investovania je široký výber fondov, taktiež aj možnosť presúvať svoje prostriedky medzi jednotlivými fondami alebo meniť výšku investície v prípade pravidelných investícií. Taktiež, k prostriedkom, ktoré sú zainvestované, máte kedykoľvek prístup. Investičný horizont znamená odporúčané obdobie, počas ktorého by ste mali nechať prostriedky pracovať aby dosiahli vami požadovaný výnos.
Fondy môžu byt jednoduché, to znamená, že si klient nakupuje podielové jednotky jednej spoločnosti, alebo napríklad nehnuteľnosti, zatiaľ čo v zložených fondoch sa už investuje do viacerých spoločností zároveň. V prípade zložených fondov sa riziko investície minimalizuje.

Investičný trojuholník, zlaté pravidlo investovania

Investície sa delia podľa viacerých charakteristík. Jednak podľa dostupnosti, podľa rizikovosti a podľa výnosu. Taktiež môžeme hovoriť o jednorázových, ale aj o už spomenutých pravidelných investíciách.  Rozdiel je v tom, či zainvestujete jednorázovo vyššiu čiastku, alebo či vkladáte menšie čiastky v pravidelných intervaloch. Pri investovaní platí pravidlo tzv. Investičného trojuholníka:

Pravidlo trojuholníka hovorí o tom, že čím je vyšší výnos, tým je aj vyššie riziko, avšak nižsia dostupnosť. Na druhej strane, čím je vyššia dostupnosť, tým je nižší výnos aj riziko.

Vopred ako sa rozhodnete investovať, je potrebné aby ste mali premyslené akú čiastku môžete zainvestovať, čii sa už jedná o jednorázovú investíciu alebo pravidelnú. Veľmi dôležité je tiež vedieť ako dlho môžete zainvestované prostriedky nechať pracovať.

Ak máte v pláne zainvestovať pár tisíc Eur na 3 roky, nie je možné očakávať výnos ako keby tých istých pár tisíc Eur zhodnocovalo napríklad 20 rokov.

Kedy je ideálne začať s takouto formou investovania?

Pri investovaní sa zvykne hovoriť, že už včera bolo neskoro. Finančný trh neustále rastie. Každý z nás si neustále kupuje nové veci, či už oblečenie, alebo potraviny, nové technológie počínajúc mobilom, pc, atď.. Tento trend zaručuje, že trhy z dlhodobého hľadiska neustále rastú. Po každej finančnej kríze, ktoré zatiaľ historicky nastali, sa trhy spamätali do pár mesiacov a následne naďalej rástli.

Z tohto dôvodu Vám odporúčame začať čím skôr. Stačí začať s nižšou čiastkou pravidelne mesačne a časom môžete vklad navýšiť tak ako to zvládne Váš rozpočet. Investovať do podielových fondov môžete od veku 18 rokov. Horná hranica veku nie je stanovená.

Veľmi radi vám poradíme s tým, aký typ investície najviac vyhovuje vašim požiadavkám.