Sporiť začnite v malom

Sporiť znamená odkladať časť svojho príjmu aby ste si vytvorili rezervu pre prípad, že budete potrebovať peniaze na nepravidelné výdavky. Druhá možnosť ako pokryť tieto nepravidelné výdavky sú rôzne formy úveru. So získaním peňažných prostriedkov formou úveru sú spojené úroky, tzn. že zaplatíte viac ako ste si požičali. Ideálnejšie je sporiť si a nesiahať po drahých úverových produktoch.

Sporiť je možné aj v malých čiastkach. Pre niekoho, kto nemá vytvorený návyk odložiť čo to z príjmu bokom, je vhodnejšie začať sporiť menšie čiastky. Takto neutrpí mesačný rozpočet, a postupne z mesiaca na mesiac je možné čiastku, ktorú odložíte, navyšovať. Takto si v priebehu času viete nasporiť dostatočný obnos aby ste nemuseli kupovať novú práčku na splátky, prípadne použiť kreditnú kartu.

Sporiť či investovať?

V prípade, že sa rozhodnete sporiť peniaze, máte v súčastnosti viacero možností ako na to. Sporenie ponúka nižšie zhodnotenie ako napríklad investície, výhoda však je, že máte peniaze k dispozícii keď ich potrebujete. Pokiaľ sa teda rozhodnete sporiť peniaze tak aby ste ich vedeli hneď vybrať keď to bude potrebné odporúčame sporenie. Na druhej strane pokiaľ už nejaké tie rezervy vytvorené máte, a myslíte na dlhodobejšie záväzky ako je bývanie, škola pre deti, kúpa nového auta o 5 rokov, a pod. sú pre vás vhodnejšie investície. Pri sporiacich produktoch aj pri ivestíciách máte na výber či chcete sporiť mesačne, alebo peniaze vkladať tak ako si želáte.

Už len samotné banky nám ponúkajú na výber viacero produktov. Medzi najznámejšie patrí vkladná knižka, sporiaci účet alebo sporenie so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Vkladná knižka môže byť bez výpovednej lehoty, prípadne máte možnosť nastaviť si výpovednú lehotu v rozmedzí 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov. Táto forma ponúka vyššie zhodnotenie ako vkladná knižka bez výpovednej lehoty, majiteľ však musí banke ohlásiť výber prostriedkov dostatočne vopred v dohodnutej lehote. To znamená, že ak máte dohodnutú 3 mesačnú výpovednú lehotu, je potrebné informovať banku 3 mesiace pred plánovaným výberom úspor. Je možné si vybrať úspory aj predčasne, ale banky si za takýto výber obvykle účtujú poplatok.

Sporiace účty, ktoré poskytujú banky sú obvykle doplnkové služby k bežnému účtu. Je možné si nastaviť automatické sťahovanie z vášho účtu na sporienie. Podľa výšky pravidelného mesačného vkladu na sporenie banky obvykle poskytujú následne zvýhodnenia ako je napríklad vyšší úrok, prípadne zľavy z poplatku za vedenie účtu.

Stavebné sporiteľne

Jednou z foriem sporenia je stavebné sporenie. Výhodou je, že vám sporiteľňa každoročne pripíše štátnu prémiu. Štátna prémia je bonus, ktorého výška závisí od výšky vašich vkladov. Maximálna hranica, ktorú vám môže banka pripísať na účet, sa každoročne mení v závislosti od štátneho rozpočtu. Pre rok 2019 je maximálna štátna prémia stanovená na 70€ pri vklade 2800€. V prípade, že váš vklad v priebehu roka bude nižší, bude vám pripísaná adekvátna časť zo sumy 70€. Nárok na štátnu prémiu majú dospelý so zárobkom nižším ako je 1,3-násobok priemernej mzdy, aj dieťa.

Úročenie je obvykle vyššie ako sporiace produkty bežných bánk, avšak vaše úspory sú zviazané po obdobie 6 rokov. Nakoľko stavebné sporenie podlieha zákonu o stavebnom sporení, je jeho predčasné zrušenie podmienené nutnosťou zdokladovať, že vaše nasporené prostriedky boli použité na stavebné účely.

Táto forma sporenia poskytuje veľkú výhodu v prípade, že riešite otázku bývania. Stavebné sporiteľne poskytujú najvýhodnejšie úvery na bývanie bez nutnosti zakladania nehnuteľnosti. Pre klientov, ktorý už majú stavebné sporenie v tom čase keď žiadajú o úver, banky poskytujú rôzne ďalšie zvýhodnenia, či už nižšie úroky alebo napríklad to, že nemusíte dokladovať príjem. Poplatky spojené s touto formou sporenia má každá stavebná sporiteľňa uvedené vo svojom sadzobníku poplatkov.

Fond na ochranu vkladov

Prioritou sporacich produktov nie je dosiahnuť vysoký výnos, ale vysoká bezpečnosť vkladov. Systém ochrany chráni vklady až do výšky 100 000€. To znamená, že pokiaľ by niektorá banka nebola schopná vyplatiť nasporené prostriedky svojim klientom, Fond ochrany vkladov je povinný vyplatiť všetky peniaze vrátane úrokov do 20 pracovných dní. V prípade, že využívate produkty pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia na našom území, podliehajú vaše vklady takému systému ochrany vkladov, ktorý je platný v danej krajine kde pôsobi ich materská banka. Platí však, že aj v týchto krajinách sú vklady chránené do výšky 100 000€.