Pod pojmom firemné financie si môžete predstaviť všetky úkony, ktoré sa týkajú využívania produktov finančného trhu. Nejedná sa teda priamo o účtovníctvo danej spoločnosti. Rôzne firmy majú iný smer svojho podnikania a z tohto dôvodu má každá z týchto firiem rôzne potreby na využitie finančných služieb.

Developer prioritne rieši financovanie výstavby nehnuteľností, poistenie výstavby, prípadne poistenie zodpovednosti zamestnancov pri výkone povolania. Na druhej strane napríklad malý podnikateľ prioritne rieši poistenie tovaru či prevádzky.

Aj Vaša spoločnosť má šancu rásť. Poradíme Vám ako na firemné financie.

Financovanie projektov

Spoločnosti často využívajú služby finančných inštitúcii pri financovaní svojich projektov. Či sa už jedná o financovanie výstavby rodinných domov i veľkých kancelárskych budov, alebo získanie prostriedkov na realizáciu Vášho investičného zámeru, vieme Vám poskytnúť naše doterajšie skúsenosti z oblasti úverov.

Poistenie

Firemné financie veľmi ovplyvňujú neočakávané udalosti, ktoré môžu firmu stáť nemalé peniaze. Jedná sa hlavne o totálne majetkové škody.

Z tohto dôvodu je poistenie ďalšia z oblastí, ktoré spoločnosti pravidelne vyžívajú. Do tejto sféry spadá všetko od poistenia Vašej stavby, prevádzky, priestorov, tovaru až po poistenie Vašich zamestnancov proti škodám, ktoré Vám môžu spôsobiť.

Vrámci vozového parku dochádza v spoločnostiach k častým zmenám, čo je zakaždým potrebné riešiť aj s poisťovňou kde sú tieto vozidlá poistené. Takéto úkony bežne riešime za klienta vrámci flotilového aj individuálneho povinného zmluvného poistenia i havarijného poistenia.