Dôchodok, alebo dôchodkový systém na Slovensku je čoraz viac pretriasaná téma. Vzhľadom na demografický vývoj v našej krajine sa dá očakávať, že príspevky na dôchodku zo strany Sociálnej poisťovne budú klesať. Z tohto dôvodu čím ďalej tým viac ľudí rieši otázku ako sa na dôchodok pripraviť. Jedny z možností, ktoré sú dostupné, sú napríklad starobné dôchodkové sporenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie.

Dôchodok od štátu radšej nečakajte

V posledných rokoch čím ďalej tým viac dostávame informácie o tom, že štát už o pár rokov nebude mať dostatok prostriedkov aby vyplácal ľuďom dôchodky v takej výške ako je tomu teraz. Priemerný vek populácie neustále rastie. Rodí sa menej detí, a na druhej strane dôchodkový vek dosahuje stále viac ľudí. Znamená to, že klesá počet ľudí, ktorí vďaka odvodom zo svojho príjmu zabezpečujú v štátnom rozpočte prostriedky na vyplácanie dôchodkov. Ďalšia negatívna správa je, že tak ako rastie počet ľudí v dôchodkovom veku, rastie aj počet ľudí, ktorí poberajú invalidný alebo výsluhový dôchodok. Sú len dve možnosti ako bude vyzerať dôchodkový system o 20 – 30 rokov. Buď nebude žiadna podpora od štátu, alebo sa enormne zvýšia odvody z príjmu.

Starobné dôchodkové sporenie (SDS, II. pilier), predstavuje druhý pilier dôchodkového systému v našom štáte. Význam tohto sporenia je v tom, že časť odvodov, ktoré sa povinne odvádzajú do Sociálnej poisťovne, sa budú odkladať priamo na osobný účet sporiteľa. Znamená to, že časť odvodov, ktoré platíte ako podnikateľ, prípadne časť odvodov, ktoré za vás platí zamestnávateľ, budú odkladané na vaše osobné konto. Odvody na dôchodkové poistenie sú vo výške 18% hrubého príjmu. Pre sporiteľov sa toto percento do roku 2017 delilo na časť 14%, ktoré ostávali v Sociálnej poisťovni, a na 4%, ktoré sa odkladali na účet klienta. Čiastka, ktorá sa preposiela na účet klienta sa bude od roku 2017 zvyšovať o 0,25% až dovtedy kým nedosiahne hornú hranicu 6%.

Do druhého piliera môže vstúpiť každý, kto ešte nedovŕšil vek 35 rokov a zároveň je dôchodkovo poistený, tzn. že odvádza dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. Vstup je dobrovoľný. Akonáhle vstúpite do druhého piliera, Sociálna poisťovňa začne preposielať časť z odvodov na vaše konto v tej správcovskej spoločnosti, kde si uzatvoríte zmluvu. Dôležité je podotknúť, že účasťou v druhom pilieri neklesá váš dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Aby aj váš dôchodok bol o tom čo vás baví.

Máte zmluvu? To neznamená, že Vám peniaze aj zarábajú

Pri uzatváraní zmluvy si môžete vybrať do akého fondu budú vaše prostriedky investované. Každá z poisťovní ponúka viacero typov zhodnotenia vašich úspor. Jedná sa o garantované a negarantované fondy. Garantované fondy, dlhopisové a zmiešané fondy, sú vhodné najmä pre starších ľudí, ktorým ostáva do dôchodku max 10 rokov, nakoľko riziko poklesu hodnoty investícií je minimálne, avšak aj výnosy sú nižšie.

Negarantované fondy, indexové a akciové fondy, sú vhodné práve pre mladšie ročníky, ktorým do dôchodku ostáva viac ako 20 rokov. S týmto typom fondov je spojené vyššie riziko poklesu hodnoty investície, avšak aj výnos je neporovnateľne vyšší. Čím dlhšie je zmluva aktívna, tým viac sa zvyšuje výnos a zmenšuje riziko, že hodnota prostriedkov na vašom konte bude klesať.

Asi už mám zmluvu, ale neviem v akej spoločnosti

V prípade, že už máte uzatvorenú zmluvu SDS, ale nie ste si istý v akom fonde sa vaše úspory zhodnocujú, je potrebné aby ste zistili v akej spoločnosti máte zmluvu uzatvorenú. S týmto Vám vedia pomôcť v Sociálnej poisťovni. Následne si viete fond zmeniť prostredníctvom svojho poradcu, osobne na pobočke, prípadne online. Každá z poisťovní v súčasnosti poskytuje možnosť sa online prihlásiť na svoj účet a sledovať ako pribúdajú prostriedky, alebo zmeniť fond, do ktorého sa investuje.

Dôležité však je, že 10 rokov pred dôchodkovým vekom sa všetky prostriedky na účte sporiteľa presunú do garantovaných fondov aby sa predišlo prípadnému poklesu tesne pred začatím vyplácania dôchodku.

Zmeniť je možné aj spoločnosť, v ktorej máte zmluvu uzatvorenú. Takáto zmena bez poplatku je možná raz ročne. Pokiaľ zmeníte správcu skôr ako za 12 mesiacov, bude tento presun spoplatnený. Zmenu je možné vykonať tak, že si v Sociálnej poisťovni požiadate o vydanie tzv. akceptačného listu. Tento list je potrebné priložiť k novej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Na základe neho vám budu presunuté všetky nasporené prostriedky medzi spoločnosťami.

dôchodok môže byť aj o cestovaní

Dôchodok Vám bude vyplácaný postupne

Ako sme už naznačili, po dovŕšení dôchodkového veku vám začne poisťovňa vyplácať pravidelný dôchodok. Máte možnosť si zvoliť jednu z týchto možností.

Doživotný dôchodok – Životná poisťovňa vám bude doživotne vyplácať dohodnutú sumu, ktorá sa už nebude meniť počas celého obdobia bez ohľadu na infláciu alebo rast miezd. Znamená to teda, že dostanete síce stále rovnakú čiastku, avšak rovnaká čiastka má s odstupom pár rokov rozdielnu hodnotu.

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím – Pri tomto type dôchodku sa tiež vypláca rovnaká suma počas celého obdobia. V tomto prípade však vyplácanie nekončí smrťou sporiteľa. Podľa dohody poisťovňa vypláca dôchodok pozostalým ešte ďalší rok, prípadne dva. Doživotný dôchodok so zvyšovaním – V tomto type dôchodku sa vyplácaná suma každý rok percentuálne zvyšuje. Sporiteľ teda vopred vie aká čiastka mu bude vyplatená v ktoromkoľvek roku.

Doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím – Rovnako ako v predchádzajúcom prípade sa suma počas celého dôchodkového obdobia zvyšuje. Vyplácanie dôchodku zo strany životnej poisťovne však nekončí smrťou sporiteľa, ale je vyplácaná ešte pozostalým.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS, tretí pilier) predstavuje dobrovoľnú formu sporenia na dôchodok. Túto formu sporenia poskytujú niektorí zamestnávatelia ako zamestnanecký benefit. Princíp je v tom, že zamestnávateľ bude prispievať vopred dohodnutú čiastku na váš osobný účet v poisťovni. Obvykle zamestnávatelia podmienia prispievanie tým, že od vás budú požadovať aby ste si na toto konto prispievali aj vy. Čiastka, ktorá sa bude prispievať sa môže určiť priamo, napríklad 10€. Môže sa však stať, že vám zamestnávateľ určí výšku príspevku ako napr. 3% z hrubého príjmu.

Výhodou DDS tiež je, že je možné vybrať vlastné príspevky aj predčasne a to raz za 10 rokov. Príspevky od zamestnávateľa budú vyplatené až po dosiahnutí veku 62 rokov sporiteľa. Môžete si požiadať o vyplácanie dôchodku už od 55 rokov. Je tu však podmienka, že sporenie musí byť aktívne aspoň 10 rokov.