Úver je málokedy zadarmo

Úver znamená, že jedna strana (veriteľ) poskytne peňažné prostriedky druhej strane (dlžník) s podmienkou, že dlžník všetky poskytnuté peňažné prostriedky vráti veriteľovi. Ako dlho bude dlžník tento záväzok splácať a v akej výške je len na dohode medzi oboma stranami. Veriteľ obvykle požaduje určitú formu odmeny za to, že bol ochotný prijať riziko, ktoré je spojené s tým, že poskytol svoje peňažné prostriedky ďalšej osobe. Takáto forma odplaty je obvykle účtovaná vo forme úroku.

Účel na čo budú poskytnuté prostriedky použité môže byť rôzny, z tohto dôvodu nájdeme množstvo rôznych druhov úveru. Niekedy sa sleduje na čo budú prostriedky použité, tento typ úveru nazývame účelový. Banky a iné nebankové spoločnosti však poskytujú úvery ja bez nutnosti dokazovať na čo boli prostriedky použité. Takáto forma úveru je tzv. bezúčelová.

Úver

Pri niektorých úveroch je potrebné aj niečím ručiť

Úver môže slúžiť na financovanie kúpy nehnuteľnosti, podnikateľského zámeru alebo napríklad aj na kúpu novej práčky. Možností ako využiť úver je mnoho, a podľa toho aj banky posudzujú či chcú mať úver niečím zabezpečený. Jedná sa hlavne o úvery kde si klient požičiava vyšší objem, obvykle na kúpu nehnuteľnosti. V tomto prípade sa zakladá nehnuteľnosť v prospech banky. Keby ste prestali takýto úver splácať, nehnuteľnosť prepadne banke, ktorá ju predá novému vlastníkovi. Z peňazí, ktoré získa z predaja sa splatí úver, ktorý nebol splácaný.

Ďalšou možnosťou ručenia je, že s vami do úveru pôjde ešte ďalšia osoba. Táto osoba sa zaväzuje, že keď vy ako dlžník prestanete úver splácať, banka bude vyžadovať splácanie od tejto druhej osoby. Táto osoba vystupuje v úvere ako tzv. ručiteľ. V prípade manželského páru sa jedna o tzv. spoludlžníka.

Podľa toho o aký úver sa jedná sa líšia aj lehoty splatnosti. Úver určené na kúpu nehnuteľnosti by bolo len veľmi ťažko možné splatiť napríklad do 5 rokov od poskytnutia. Preto sa lehoty na splatenie takéhoto úveru vedia natiahnuť až do 30 rokov. Na druhej strane pôžičku na kúpu nového nábytku alebo elektroniky, banky poskytujú maximálne na 8 rokov.

Aby banky nemali navrch

Väčšina z úverov, ktoré sa poskytujú na našom trhu podliehajú zákonom a regulácii. Zmluvy o úveroch konkrétne upravuje §497 a nasl. Obchodného zákonníka. Takýmto spôsobom sú regulované hlavne úvery určené na bývanie, a taktiež aj spotrebné úvery. Pri spotrebných úveroch sú poskytovatelia povinný uvádzať aj RPMN. Jedna sa o ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá predstavuje koľko reálne na danom úvere preplatíte. Do RPMN sa teda započítava nie len úrok, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s poskytnutím a správou úveru. Keď žiadate o úver, sledujte prioritne tento údaj. Úrok nie je až tak dôležitý ako celkové preplatenie úveru.