Ak riešite otázku bývania, a nemáte dostatočnú hotovosť, ideálnym riešením pre vás je hypotéka. Hypotéka, alebo hypotekárny úver, je bankový úver určený na nadobudnutie a výstavbu nehnuteľnosti, prípadne jej rekonštrukciu, pričom tento účel je následne nutné zdokladovať. Základnou podmienkou je založiť nehnuteľnosť v prospech banky, ktorá úver poskytne.

Hypotekárny úver vám pomôže k bývaniu vašich snov.

Aké nehnuteľnosti banky akceptujú?

V ideálnom prípade sa zakladá nehnuteľnosť, ktorá je predmetom kúpy. Je možné založiť aj inú nehnuteľnosť, ktorú vlastníte vy alebo iný rodinný príslušník. Základnou podmienkou je aby to bola tuzemská nehnuteľnosť, t.j. na území Slovenska. Zahraničné nehnuteľnosti zo zákona nie je možné akceptovať.

Banky akceptujú rodinné domy rovnako aj byty. Zvlášť posudzujú nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v mestách a tie, ktoré nájdeme mimo miest a obcí. Založiť je možné aj chatu, prípadne inú rekreačnú budovu.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje znalec. Niektoré banky majú svojich znalcov, prípadne zoznamy odporúčaných znalcov. V prípade, že znalecký posudok zhotoví pre banku neznámy znalec, je možné, že banka ešte hodnotu určenú v posudku prehodnotí a zníži. Z tohto dôvodu odporúčame využiť služby zmluvných znalcov, s čím vám radi pomôžeme.

V súčasnosti banky akceptujú až do 90% hodnoty nehnuteľnosti. V prípade rodinných domov, ktoré sú mimo hlavných miest je to do 70%. Znamená to, že banka vám poskytne úver, ktorého výška bude napríklad 70% zo sumy, ktorú určil znalec ako hodnotu nehnuteľnosti.

Podmienky splácania hypotekárneho úveru

Dĺžku splácania úveru si môžete nastaviť od 4 do 30 rokov. Výnimočne banky poskytujú možnosť natiahnuť obdobie splácania až na 40 rokov. Vrámci tohto obdobia banky poskytujú aj fixáciu úrokovej sadzby v rozmedzí od 1 do 10 rokov. To znamená, že počas prvých 1-10 rokov bude úroková sadzba a splátka na vašom úvere nezmenená bez ohľadu na to ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby na úveroch. Na konci fixácie vás banka upozorní a informuje vás o novej výške a fixácii úrokovej sadzby. V deň výročia fixácie máte možnosť jednorázovo vyplatiť úver bez poplatku za predčasné splatenie.

Hypotekárny úver na splatenie už existujúcich úverov

Hypotekárny úver je možné použiť aj na refinancovanie už existujúcich úverov, avšak stále platia všetky podmienky uvedené vyššie. Týmto spôsobom si môžete zlúčiť úvery, ktoré sú v rôznych bankách, do jedného a tým pádom platiť mesačne iba jednu splátku.

Obvykle majú banky s poskytnutím úveru spojené poplatky, avšak v závislosti od účelu úveru, respektíve od rôznych marketingových kampaní bánk je možné získať úver aj bez poplatku za poskytnutie.