Poistenie života a zdravia

Životné poistenie slúži na ochranu vášho príjmu v prípade nečakanej udalosti. Maximálna hranica, do ktorej sa poistenie prepočítava je do dosiahnutia veku 65 rokov klienta. Niektoré poisťovne poskytujú možnosť poistenia až do veku 75 rokov.  Vstupný vek nie je ohraničený.

Formy životného poistenia sú rôzne. Základná forma je rizikové životné poistenie, kde vám poisťovňa nahradí dohodnutú poistnú sumu v prípade, že sa vám stane úraz alebo dostanete chorobu. Každá z poisťovní má v podmienkach presne uvedené aké choroby a úrazy budú hradené. Pri založení poistenia si viete presne určiť aké pripoistenia vám vyhovujú, či už poistenie smrti, úrazu s trvalými následkami alebo denné odškodné v prípade úrazu alebo dlhodobej PN. V súčasnosti už poisťovne poskytujú aj možnosť pripoistiť tzv. hypo-poistenie. Pokiaľ máte hypotéku a obávate sa, že ju nebudete schopný splácať keď sa vám niečo stane, táto forma poistenia je pre vás ideálna. Výška poistenia sa nastaví podľa výšky vašej hypotéky a postupne ako splácate hypotéku a klesá dlžná suma voči banke, klesá taktiež aj poistná suma hypo-poistenia a tým aj mesačné poistné, ktoré platíte poisťovni. Vzhľadom na to, že sa poistné podmienky často menia, odporúčame raz za dva roky aktualizovať svoju zmluvu aby ste mali aktuálne pripoistenia.

V prípade, že máte pod 35 rokov, ideálnou formou poistenia je investičné životné poistenie. Je to spojenie krytia úrazov a chorôb s odkladaním prostriedkov na dôchodok.

Klienti si navyše môžu vybrať investičnú schému a výšku pravidelnej investovanej čiastky.

S touto formou poistenia sú spojené vstupné poplatky narozdiel od úrazového poistenia. Poisťovne obvykle poplatky spojené s celoživotným vedením zmluvy spoplatnia v prvých dvoch rokoch poistenia. U niektorých poisťovní počas ďalších rokov už nie je vedenie zmluvy spojené s poplatkami. Tieto poplatky ma každá poisťovňa uvedené v sadzobníku poplatkov.

Navyše podľa aktuálnych zákonov je výhoda, že pri výbere prostriedkov z investičnej časti poistenia, si môžete výrazne znížiť čiastku, ktorá predstavuje daň z úrokov.

Ďalšou formou životného poistenia je kapitálové životné poistenie. V tomto prípade je s rizikovou časťou poistenia spojená sporiaca časť, ktorá je úročená technickou úrokovou mierou, ktorá je od roku 2014 na úrovni 1,9% ročne. V tomto prípade poistenie taktiež podlieha poplatkom za uzatvorenie a vedenie zmluvy. Každá z poisťovní má poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov.

Každý z nás má iné priority a nachádza sa v inej životnej situácii. Práve preto by táto forma poistenia mala byť nastavená pre každého individuálne. Taktiež poistenie nie je nemenná záležitosť. Zákony, podmienky, ale hlavne situácia každého z nás sa často mení a životné poistenie nám ponúka rôzne možnosti ako zmluvu upraviť tak aby nám aj naďalej vyhovovala.

Ako má byť správne nastavené životné poistenie a či ho vo vašej situácii potrebujete vám radi poradíme. Neváhajte sa nás obrátiť.

Hypotéka
HypotékaViac info
Hypotéka
Riešime bývanieViac info
leasing
Poistenie automobilovViac info
Poistenie majetku
Poistenie majetkuViac info
Leasing na mieru
Leasing na mieruViac info
spolupraca
SpoluprácaViac info
 • 100
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 49
 • 5
 • 66
 • 94
 • 95
 • 97